تصاویری از غرفه موسسه فرهنگی آوانامه، ناشر تخصصی کتاب های صوتی در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

مکان: تهران، اتوبان خلیج فارس، شهر آفتاب، سالن رسانه های دیجیتال (8A)، غرفه آوانامه

 

منتظر دیدارتان هستیم…

1

2

3

5

4

 

مکان: تهران، اتوبان خلیج فارس، شهر آفتاب، سالن رسانه های دیجیتال (8A)، غرفه آوانامه

 

منتظر دیدارتان هستیم…