مجموعه ی حاضر، دکلمه اشعار کتاب «» اثر یاسین محمدی با اجرای خود نویسنده می باشد. در پشت جلد کتاب آمده است:
«مثل خواب‌های چند سال پیش
که بیدار مانده‌اند
مثل سکه‌هایی که ساییده توی دست‌هام
مثل بوی فلز در گام‌های پل
مثل خیابان که زیرش می‌لولد
مثل کمدی الهی
و الهه‌های کمیک این شهر
مثل همین شهر
که گیر کرده توی خیالات دانته
مثل همین شعر
که پیراهنم را می‌کشد
مثل تو
که وول می‌خوری توی دلم
مثل گم
مثل شک
مثل تمام دوحرفی‌های جدول کلمات متقاطع
که پرتت می‌کند
توی روزنامه‌ای که بوی نا می‌دهد
مثل خواب‌های چند سال پیش
که بیدار
مانده‌ام…»

از آثار پیشین محمدی می‌توان به ترجمه اثر «هنرمندی از جهان شناور» نوشته «کازوئو ايشی‌گورو»،‌ نويسنده ژاپنی اشاره کرد.