نیازهای کودک تنها در نیازهای جسمی خلاصه نمی‌شود. او باید یاد بگیرد که از خود مراقبت کند. باید بیاموزد تا در مقابل خطراتی که تهدیدش می‌کند از خود محافظت کند. اما این مراقبت تنها جسمانی نیست؛ در موارد زیادی به جان و روح او وابسته است. کودکان ما باید یاد بگیرند که وقتی عصبانی می‌شوند، فریاد می‌زنند، و با دیگر دوستان خود دعوا می‌کنند، در حال بروز دادن تاثیرات مراقبت نکردن از خود هستند؛ وقتی افسرده و ناراحت هستند نیز به همین ترتیب. این کتاب سخنگو بر همین اساس و برای آشنایی کودکان ما با شیوه های مراقبت کردن از خود نوشته شده است.

در کتاب «بر بال آرامش» کودکان یاد می‌گیرند که چطور خوب بیاندیشند و صاحب فکر و اندیشه‌های خوب شوند، چطور می‌توانند کمتر عصبانی و خشمگین باشند، چطور اطرافیان خود را در احساسات خود شریک کنند و چطور با انجام برخی فعالیت‌های ساده از حس‌های خوب خود مراقیت کنند. هنر بزرگ اثر « بربال آرامش» شخصیت دادن به کودکان ماست؛ به موجوداتی که گاه در مناسبات و رفتارهای روزمره‌مان برای آنها نقشی در خور اعتنا قائل نمی‌شویم. این کتاب اما در درون خود و پیش از هر چیز برای کودکان ما شخصیت و وجودی مستقل مجرا و در خور اعتنا به اندازه پدر و مادر آنها قائل می شود و در ادامه به آنها آموزش می‌دهد که چگونه می‌توانند از نفس و روان خود در مقابل عوامل بیرونی مراقبت کرده و آن را برای ارتباط با محیط و انسان‌های پیرامونشان آماده و ورزیده سازند.

این کتاب که مخاطب اصلی آن کودکان 5 تا 9 ساله هستند، تلاشی است برای انجام تمرين‌هايی که نوعی هماهنگی و آرامش میان جسم و جان کودکان ما ایجاد می‌کند و توسط کارشناسان موسسه موسسه‌ فرهنگي و پژوهشي کودکان دنيا تدوین شده است. تمرین‌های این کتاب بیش از هر چیز به سراغ روان کودکان می‌رود و سعی می‌کند با تمرین‌های مختلف، و به اصطلاح نوازش دادن روح و روان آن ها، کودکان را برای دیگر گونه اندیشیدن و در نتیجه عمل کردن آماده کند. این رویداد با استفاده از صدای رکسانا مهر افزون به عنوان داستان خوان و تلفیق آن با موسیقی سپهر عباسی میسر شده است.

تمرین‌های «بربال آرامش» به گونه‌ای تنظیم شده که مخاطب خود را در موقعیتی کاملا جدی به فعالیتی وامی‌ دارد که بسیار شاد و خوشایند سن کودکان بوده و اثری از زمختی و حساسیت‌های فراوان آثار مشابه برای مخاطبان بزرگسال در آن دیده نمی‌شود. کودک در این کتاب می‌آموزد که برای داشتن روانی سالم و درست اندیشیدن نیاز به مقدماتی دارد. این مقدمات ساده و در عین حال عجیب، مانند شستن دست و صورت یا پوشیدن لباس راحت و ساکت کردن محیط پیرامونی، حین انجام تمرین به او اهمیت فعالیتی را که در آن وارد شده را گوشزد می‌کند و بر دقت او می‌افزاید و از سوی دیگر اجرای این تمرینات به شیوه‌ای تنظیم شده است که هیچ گونه اجبار و الزامی را در اجرا، پیش روی کودک ما قرار نمی‌دهد و او می‌تواند بدون نگرانی بنا بر هر ترتیبی که اقتضای سن یا میل اوست، به اجرای آنها بپردازد.