در زمان‌های دور، سرزمینی به نام دان برک وجود داشت. اونجا سرزمینی خشن و مغرور بود. آن سرزمین توسط شاه فرگُس قوی و شجاع و ملکه النور باهوش و منصف اداره می‌شد. شاه فرگُس که در جنگ با خرسی شیطانی به نام مردو پاش را از دست داده بود…