به نام انكه اول و اخر هستي خود اوست
سلامي ميكنم از جنس افتاب به دلهاي پاك شما كه مبادا غباري حتي بسيار كوچك بر ان رخنه كند.

.
مديا هستم با مجموعه ايي به نام”پندهايي از جنس زمان”اين مجموعه شامل 5البوم هست كه در هر كدام از اين البوم ها جملات و متنهايي رو گويا كرده ام كه همه ما در طول روز و شب با انها گريبانيم و متاسفانه به خاطر روزمرگيها و مشغله زياد انها رو فراموش كرده ايم .باگفتن اين جملات به شما عزيزان خواستم ارزش خودتون رو به خودتون ثابت كنم خواستم خدارو سرلوحه و شروعي براي تمام امور زندگيتون بدونيد خواستم هر شكستي رو پله ايي براي شروعي تازه بنا كنيد.و شك نكنيد كه تا خدا هست هر اتفاقي و هر داده و نداده ايي حكمتي دارد و خدا به جز خير و صلاح هيچ چيز براي بنده هاش نميخواد.رسالت اينكار ايجاد ارامش در قسمتي از وجود پاكتان هست كه اگر از دست روزگار كمي به تنگ امديد باگوش دادن به اين مجموعه لبخندي از سررضايت و شكرگذاري بر لب بنشانيد.

.

لبخند شما لبخند خداست.
مديا قاسمی