کتاب صوتی مورچه ی آرژانتینی از سه داستان کوتاه تشکیل شده است. که هر سه به نوعی بزرگنمایی یک پدیده است و مشکلاتی که مردم یا حداقل راوی داستان با آنها دارد. در هر سه داستان یک پدیده (در داستان اول تعداد زیاد مورچه ها در یک روستا ، در داستان دوم آلودگی بیش از حد هوا و در داستان سوم انتخابات یا همان رای گیری ) نمود بیشتری بین مردم پیدا می کند و راوی که درگیر این پدیده ها است همیشه دنبال راهی است تا از شر آنها فرار کند و یا تاثیرات آنها را بر زندگی شخصی و خانوادگی خود به حداقل برساند. به طوری که راههای مختلفی را مثلا برای از بین بردن مورچه ها یا کاهش آلودگی هوا می آزماید که همه بی اثرند. در آخر مشاهده می کند که این وقایع در واقع فقط او را تحت تاثیر قرار داده اند و سایر مردم زندگی عادی خود را دارند و اهمیت چندانی به این مسائل نمی دهند. شاید به نوعی نویسنده می خواهد بگوید که زندگی چندان هم که ما می پنداریم سخت نیست. این ما هستیم که زندگی را سخت می گیریم.