شصت و سه سال است که می نویسد؛ شصت و سه سال قلم بر دست؛ چشمهایش را در کوچه پس کوچه های خیال کودکان سرزمینش می دواند و گرد و خاک برخاسته از دویدنش را مرکب قلمش می کند و برای کودکان و درباره کودکان قصه می نویسد. بسیاری او را برترین نویسنده کودک و نوجوان جهان می دانند؛ مهم نیست که هنوز نهادهای بین المللی این واقعیت را اعلام نکرده اند، اصلا چه چیزی مهمتر از شمارگان کتاب و تعداد خوانندگانش می تواند این موضوع را به اثبات برساند.

هوشنگ مرادی کرمانی تنها یک اسم نیست، او دیگر یک رسم و شیوه و سبک در داستان نویسی برای کودکان و نوجوانان ایران و جهان به شمار می رود؛ سبکی به گرمای کویر کرمان و به شیرینی خوراکی های گرمش و بر همین مبنا کتاب سخنگوی «تنور و داستان های دیگر» را نیز می تواند عصاره ای از تمام شیرینی ها و ریزبینی های پیرمرد داستان گوی کویر دانست.

«تنور و داستان های دیگر» یک اوح فشرده معمولی نیست بلکه می توان آن را عصاره ای از سالها داستان نویسی وی به شمار آورد؛ عصاره ای از 15 داستان که در این اثر، خود به صدا در آمده و با روایت شاهین علایی نژاد و ملودی مهدی زارع خود را میهمان دل تمام کسانی می کند که گرمای داستان های مرادی کرمانی را مشتاقند.

«تنور و داستان های دیگر» شامل مجموعه ای از داستان های کوتاه, شیرین و جذاب است که برآمده از ذات قصه گوی ساده و صمیمی مرادی کرمانی است که شاید تا پیش از شنیده شدن در این کتاب صوتی در سایه داستان های معروفتر این نویسنده گم شده باشند؛ اما بازخوانی و شنیدن و دقیق شدن در آنهاست که نشان می دهد مرادی کرمانی چگونه توصیف و صحنه پردازی و شخصیت­ پردازی داستانی را در خدمت محتوا و ذات ظریف انسانی درآورده است و امروز این داستانها هستند که به صدا درآمده و خود حکایت کننده­ طبع ظریف راوی شان می­شوند.

این داستان­ها، در توصیف خصوصیات کودکان و نوجوانانی که آنها را ساخته­ اند، بسیار با وسواس و توام با جزئیات عمل کرده است و از همین رو توانسته رفتارها, حرکات و در یک کلام شخصیت آنها را با مهارتی منحصر به فرد توصیف و به نمایش بکشد.