«مزرعه حیوانات» شاهکار جورج اورول، رمانی کوتاه و تمثیلی درباره گروهی از حیوانات است که انسانها را از مزرعه‌ای که در آن زندگی میکنند بیرون کرده و خود اداره مزرعه را به دست میگیرند، ولی پس از مدتی این حکومت به حکومتی خودکامه با شرایط مشابه قبل تبدیل میشود. این رمان در طول جنگ جهانی دوم نوشته و در سال ۱۹۴۵ میلادی منتشر شد، ولی در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ میلادی بسیار محبوب شد. معروفترین جمله این کتاب «همه حیوانات باهم برابرند، اما برخی برابر ترند» است در زبان انگلیسی به صورت یک ضرب المثل و جمله کنایه آمیز وارد شده‌است.

در واقع این کتاب چیزی نیست جز محکوم کردن انقلاب‌های سوسیالیستی توسط افرادی که معتقدند ریشه‌ی استثمار و ستم طبقاتی همواره پابرجا خواهد بود و جامعه‌ی آرمانی سوسیالیست‌ها تحقق نخواهد پذیرفت. اورول خود جز کسانی بود که به نقاط مختلفی سفر کرده بود و همواره کشورهای سوسیالیستی را از نزدیک مشاهده کرده بود. او از منتقدین انقلاب‌های سوسیالیستی بود. اورول در این کتاب به‌خوبی توانسته در غالب یک داستان نمادین بسیاری از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی یک جامعه را توصیف کند.

از دیگر آثار جورج اورول می توان به رمان 1984 اشاره داشت که نسخه صوتی آن نیز پیشتر توسط موسسه آوانامه منتشر شد.