عصر یک روز در رادیاتور اسپرینگز، مَتِر، کامیون یدک‌کش، داشت به دوستش،گویدو، درس پرواز می داد. “خوبه ، خوب است. حالا ، بیشتر گاز بده. ” …