کتاب صوتی گوشواره عرش مجموعه اشعار آیینی علی موسوی گرمارودی است که از 16 سالگی و سرودن اولین شعر وی در مدح امام علی(ع) تا آخرین سروده هایش را شامل می شود. ترتیب فصل بندی شعرهای این مجموعه از شعرهای توحیدی آغاز شده، سپس با سرودن اشعار نبوی و اهل بیت مکرم ایشان پی گرفته می شود. همچنین در ذیل شعرهای مربوط به هریک از معصومین (علیهم السلام)، شعرها و سروده هایی نیز درباره اصحاب و یاران و اشخاص مربوط به آن امام همام هم آورده شده است. در این اثر، ترکیب بند عاشورایی «آغاز روشنایی آینه» هم برای دسترسی راحت مخاطب و علاقمندان به اشعار این شاعر برجسته آورده شده است.