امروزه افراد در سازمان‌ها بیش از گذشته به کار در گروه‌ها دعوت می‌شوند به این دلیل که کار سازمان‌ها به گونه‌ای حیرت‌آور پیچیده شده است و تغییرات پیوسته‌ای در آنها رخ می‌دهند. شرکت‌ها در سراسر دنیا، هر چه بیشتر از گروه‎‎ها بهره می‌گیرند؛ چون مجبورند با این دنیای پویای کار کنار بیایند. نیازی نیست که برای دیدن مثال‌های متعدد از تلاش‌های به شکست منجر شده‌ی گروه‌ها زیاد جستجو کنیم، چه گروه ورزشی باشد، چه تجاری و چه دولتی. بنابراین تعجبی ندارد که مردم اغلب نظریه‌ی تشکیل گروه را کنار می‌گذارند و تلاش می‌کنند کار را خود به تنهایی انجام دهند.

ما اعتقاد داریم که این راه‌حل مؤثری برای فضای کاری کنونی نیست. « گروه‎های پیشرو » شما را در سه گام به نتایجی عالی می‎رساند:

گام اول: آغاز یادگیری مهارت‌های سطح برتر

گام دوم: شتاب در تغییر

گام سوم: تسلط بر مهارت ها