رونمایی از کتاب صوتی سمفونی مردگان

تاریخ ارسال: 1397-02-12

https://avanameh.com/medias/images/2018/05/photo_YYYY-YY-YY_YY-YY-YY-large_1.jpg

 

آیین رونمایی از کتاب صوتی «سمفونی مردگان» اثر عباس معرفی.

پنجشنبه، 13 اردیبهشت، نمایشگاه کتاب تهران، بخش ناشران عمومی، غرفه انتشارات ققنوس (انتهای راهروی 25، غرفه 34)، ساعت 15

منتظر دیدارتان هستیم!