photo_2016-06-08_18-48-18

کتاب صوتی کاندید (ساده دل) اثر مشهور ولتر، فیلسوف و متفکر فرانسوی توسط آوانامه منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در مورد این کتاب صوتی را می توانید در اینجا مشاده کنید.