چرا برخی تماس های شما برای معرفی اجناستان با استقبال خریداران مواجه نمی شود؟ چرا علیرغم تمام تلاشی که می کنید نمی توانید مشتری را برای خرید کالای خود اقناع کنید؟ چرا از ده ها تماس تلفنی و ملاقات حضوری تنها تعداد انگشت شماری به فروش منجر می شوند؟ فروش و بازاریابی ترفندهای خاصی را داراست که تنها افراد با تجربه از رموز آن باخبرند. برایان تریسی به عنوان مشاور فروش چندین شرکت و فروشگاه از جمله ی این افراد محسوب می شود. این کتاب صوتی مجموعه ای کامل از مراحل و روش های موثر فروش است که میزان فروش شما را به نحوی شگفت آور افزایش می دهد.