کتاب صوتی هدیه اثر دیگری از دکتر اسپنسر جانسون، نویسنده کتاب «چه کسی پنیر مرا برداشت؟». کتاب صوتی هدیه نیز در درباره چگونگی برخورد با تغییرات کاری و شخصی است.. اسپنسر جانسون در کتاب صوتی هدیه ، در قالب داستانی کوتاه به خواننده خود گوشزد می‌کند که چگونه به آرامش خاطر، خلاقیت و موفقیت دست یابد.